Zaduženje RS-a 350 miliona eura: Emisija obveznica na Londonskoj berzi

Opozicija traži detalje, naročito visinu kamate, jer, kako kažu, kompanija “Moody's” je dala RS privremeni rejting B3, odnosno ocjenu da je ulaganje u njene obveznice “spekulativno i visokorizično”.

Vlada bh. entiteta Republika Srpska nedavno je usvojila odluku o novom dugoročnom zaduženju 350 miliona eura za pokrivanje duga namjerava osigurati emisijom petogodišnjih obveznica na Londonskoj berzi.

Više detalja nije objavljeno, uključujući i datum aukcije.

Opozicija traži detalje, naročito visinu kamate, jer, kako kažu, kompanija “Moody's” je dala RS privremeni rejting B3, odnosno ocjenu da je ulaganje u njene obveznice “spekulativno i visokorizično”.

Izvor: Al Jazeera