Zaduženje RS-a 350 miliona eura: Emisija obveznica na Londonskoj berzi

Opozicija traži detalje, naročito visinu kamate, jer, kako kažu, kompanija “Moody's” je dala RS privremeni rejting B3, odnosno ocjenu da je ulaganje u njene obveznice “spekulativno i visokorizično”.
Izvor: Al Jazeera