Svjedok odbrane: George Floyd preminuo zbog bolesti

Bivši forenzički patolog kaže da se zbog Floydove hipertenzije, bolesti srca i opojnih sredstva koje je koristio ne može sa sigurnošću utvrditi da je pritisak na vrat uzrok smrti.
Izvor: Al Jazeera