Hoće li deponija u Obrovcu postati županijska?

Područje oko grada Obrovca u fokusu javnosti je posljednji put bilo zbog ekološkog problema – onečišćenja rijeke Zrmanje.
Izvor: Al Jazeera