Zašto skupih lijekova za COVID nema na listi u Kantonu Sarajevo?

Zašto najbogatiji kanton nema na listi lijek koji je propisan na federalnom nivou?

U Federaciji Bosne i Hercegovine ljekari traže da se na listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste i oni koji su postali dio svjetskih protokola za liječenje COVID-a 19.

Federalna lista je posljednji put promijenjena 2019. godine.

Sa njom su trebale da budu usaglašene sve kantonalne liste lijekova, ali se to nije desilo, pa je sada stanje različito po kantonima.

Priča Emira Skenderagića

Izvor: Al Jazeera