Željeznice Srbije još uvijek čekaju bolja vremena

Dužina pruge kojom prometuju vozovi smanjena je za hilajdu kilometara, a dio radnika štrajkuje zbog niskih plata.

Javno preduzeće Željeznice Srbije prije pet godina razdvojeno je na četiri manje kompanije.

Pet godina kasnije, još su daleko od cilja da posluju zdravo, bez državnih poticaja.

Planirani gubici za ovu godinu veći su od tri miliona eura.

Dužina pruge kojom prometuju vozovi smanjena je za hilajdu kilometara, a dio radnika štrajkuje zbog niskih plata.

Izvor: Al Jazeera