Reforma obrazovanja u BiH: Predložena 22 nova predmetna kurikuluma

Bosni i Hercegovini potrebna je reforma obrazovanja. O tome se govori 20 godina, ali pomaka nema.

Bosni i Hercegovini potrebna je reforma obrazovanja. O tome se govori 20 godina, ali pomaka nema. Radna grupa u Sarajevskom kantonu izradila je 22 predmetna kurikuluma, koja bi mogla da donesu svojevrsnu revoluciju u obrazovanju. Međutim, bez političke volje, sav posao bit će uzaludan, a vrijeme i novac bačeni.

Izvor: Al Jazeera