NATO put BiH: Za jedne napredak, za druge izdaja

Bosna i Hercegovina je u sjedište NATO-a poslala izvještaj o napretku realizacije Programa reformi kojeg je juče podržalo i Vijeće ministara.

Bosna i Hercegovina je u sjedište NATO-a poslala izvještaj o napretku realizacije Programa reformi kojeg je juče podržalo i Vijeće ministara. Na istoj sjednici, ministri su Komisiju za NATO integracije preimenovali u Komisiju za saradnju s NATO savezom. Opozicija u oba entiteta negoduje, mada iz različitih pobuda i razloga.

Izvor: Al Jazeera