Je li Srbija spremna za Zakon o socijalnim kartama?

Zakon o socijalnim kartama dolazi u sistem u kojem je stepen socijalne zaštite najniži u Evropi.

Više od 200.000 građana Srbije koristi prava i usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Pravilnu raspodjelu te pomoći trebalo bi da omogući novi zakon o socijalnoj karti.

Bit će formiran centralni elektronski registar, a podaci će biti dostupni određenim ministarstvima.

Istražio Đorđe Kostić.

Izvor: Al Jazeera