Dio Srba planira se iseliti s Kosova

Više od 46 posto građana srpske zajednice ne vidi sebe na Kosovu i planira odlazak u idućih pet godina, ukaže li im se prilika.

Više od 46 posto građana srpske zajednice ne vidi sebe na Kosovu i planira odlazak u idućih pet godina, ukaže li im se prilika. Postotak je veći u kategoriji mladih, tvrde u nevladinu sektoru. Gotovo ih 70 posto želi napustiti Kosovo.

Izvor: Al Jazeera