Dužina videa 02 minutes 44 seconds

Baština Nazareta: Bojazan za historijsko naslijeđe grada

Današnji Nazaret je među najvažnijim palestinsko-izraelskim gradovima. No, sve veći broj stanovnika strahuje da je njegovo historijsko naslijeđe ugroženo.
Izvor: Al Jazeera