Dužina videa 03 minutes 02 seconds

Ministri EU-a žele da se mehanizmi vladavine prava primijene i na Zapadnom Balkanu

Ministri pravde zemalja zapadnog Balkana i zvaničnici EU na Brdu kod Kranja u Sloveniji nastavljaju dvodnevnu konferenciju.

Ministri pravde zemalja zapadnog Balkana i zvaničnici EU na Brdu kod Kranja u Sloveniji nastavljaju dvodnevnu konferenciju.

Danas se raspravlja o vladavini prava, reformama, obrazovaju i digitalizaciji pravosuđa. Cilj ministarskog sastanka EU – Zapadni Balkan je ojačati regionalnu saradnju i ubrzati proces usklađivanja zakonodavstva regiona sa evropskim standardima u oblasti pravosuđa.

Gašper Lubej je na Brdu kod Kranja.

Izvor: Al Jazeera