Dužina videa 02 minutes 41 seconds

Grčka ograničila pomoć izbjeglicama

Vlada je pooštrila propise i sada hranu i novac daje samo onima koji su u procesu podnošenja zahtjeva za azil.

Više od polovine izbjeglica koje žive u kampovima u Grčkoj moglo bi da ostane bez hrane nakon što su im vlasti ograničile pomoć. Vlada je pooštrila propise i sada hranu i novac daje samo onima koji su u procesu podnošenja zahtjeva za azil. Iz Grčke više detalja šalje naš reporter John Psaropoulos.

Izvor: Al Jazeera