Dužina videa 02 minutes 45 seconds

Neizvjesnost u Argentini zbog aranžmana s MMF-om

Vlada je usred pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi restrukturirala 44 milijarde dolara koje mu duguje.

Desetine hiljada građana obilježili su 20. godišnjicu velike argentinske krize. Tada su se protesti i neredi održavali širom zemlje nakon što je vlada uvela mjere olakšavanja duga velikih razmjera. Nakon toga je tadašnji predsjednik Fernando de la Rua bio primoran da ode sa vlasti.

Kritičari kažu da situacija u Argentini 20 godina kasnije nije drugačija. Vlada je usred pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi restrukturirala 44 milijarde dolara koje mu duguje. Teresa Bo.

Izvor: Al Jazeera