Dužina videa 03 minutes 12 seconds

Hrvatska u grupi zemalja sa nižom stopom imunizacije

Kriza izazvana pandemijom pokazala je da odbijanje vakcinisanja nije samo zdravstveni nego može postati i politički problem te pitanje nacionalne sigurnosti.

Kriza izazvana pandemijom pokazala je da odbijanje vakcinisanja nije samo zdravstveni nego može postati i politički problem te pitanje nacionalne sigurnosti. Stručnjaci tvrde da uzroke treba tražiti ne samo u povjerenju građana prema političkim elitama nego i u zdravstvenoj, ali i naučnoj pismenosti stanovništva. Problem je pogotovo izražen u zemljama istočne Evrope.

Izvor: Al Jazeera