Dužina videa 03 minutes 10 seconds

Novi zakon o vanjskoj politici: Veće ovlasti predsjedniku Srbije

Nacrtom se, takođe, predviđa i da resorni ministar ima pravo da zapošljava u ministarstvu mimo konkursa.

Novim Nacrtom zakona o spoljnoj politici povećava se uticaj predsjednika Srbije u ovom domenu nauštrb Vlade i Narodne skupštine. To je ocjena predstavnika civilnog sektora koji su pratili pripremu novog zakona.

Nacrtom se, takođe, predviđa i da resorni ministar ima pravo da zapošljava u ministarstvu mimo konkursa. Sporno je, kako navode, i uvođenje generalnog nadzornika, čiji bi zadatak bio da nadgleda rad diplomatskih predstavništava i konzulata.

Izvor: Al Jazeera