Hrvatska manjak vozača kamiona nadoknađuje iz regije

Kako se svjetska ekonomija pomalo oporavlja od duge pandemije, javljaju se sve prisutniji problemi dostave.

Kako se svjetska ekonomija pomalo oporavlja od duge pandemije, javljaju se sve prisutniji problemi dostave. Nedostaje vozača kamiona. SAD treba 80.000 vozača kamiona. Na razini Evropske unije, nedostaje ih 400.000. Samo u Njemačkoj ih se traži 80.000. Sve su veće poteškoće regrutiranja mladih tako da je prosječna dob vozača preko 50 godina. Posebno teška situacija je u Velikoj Britaniji, gdje je broj vozača nakon Brexita, na godišnjoj razini opadao za 29.000. Kakva je situacija u Hrvatskoj provjerio je naš Marin Veršić.

Izvor: Al Jazeera