Ekološka i humanitarna kriza u blizini jezera Čad

Ljudi koji žive u blizini jezera Čad suočavaju se s najvećom ekološkom i humanitarnom krizom u posljednjih nekoliko naraštaja.

Ljudi koji žive u blizini jezera Čad suočavaju se s najvećom ekološkom i humanitarnom krizom u posljednjih nekoliko naraštaja. Iz Ujedinjenih naroda kažu da ova kriza poprima razmjere katastrofe. Vode u jezeru sve je manje i ugroženi su životi miliona ljudi.

Izvor: Al Jazeera