Dužina videa 02 minutes 19 seconds

Rudari odlučili da nastavljaju neposluh do ispunjenja svih zahtjeva

Upravni odbor Sindikata radnika rudnika Federacije BiH odlučio je da nastavlja s radničkim neposluhom dok se ne ispuni svih 13 njihovih zahtjeva.

Upravni odbor Sindikata radnika rudnika Federacije BiH odlučio je da nastavlja s radničkim neposluhom dok se ne ispuni svih 13 njihovih zahtjeva. Kazali su da će predstavnike pregovaračkog tima Vlade Federacije pozvati na nastavak socijalnog dijaloga.

Pregovarački tim Vlade prihvatio je 10 od 13 zahtjeva rudara. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić kazao je da se usuglašava model po kojem bi se rudarima isplatile dnevnice tokom radničkog neposluha. Ministar smatra pregovore završenina te da treba potpisati sporazum.

U gradu Breza, gdje se su se sastali rudarski sindikati je Branimir Zekić.

Izvor: Al Jazeera