Dužina videa 10 minutes 09 seconds

Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat EUFOR-a, raspravljano i o Schmidtovom izvještaju

Iako se Visoki predstavnik nije obratio Vijeću sigurnosti, raspravljano je o njegovom izvještaju.

Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom se produžava vojna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

Iako se Visoki predstavnik nije obratio Savjetu bezbjednosti, raspravljano je o njegovom izvještaju.

SAD se slaže s visokim predstavnikom da je put kojim ide Milorad Dodik opasan. Izrazili su punu podršku visokom predstavniku, sve dok ne budu ispunjeni uslovi za zatvaranje OHR-a.

Rusija je istakla suprotan stav, ne podržava stav Visokog predstavnika, kao ni njegovo imenovanje.

Većina predstavnika zemalja članica ukazala na potrebe za reformama izbornog zakona, kako bi svi građani mogli ostvariti svoja prava.

Zatraženo je ispunjavanje 14 ključnih prioroteta koje je istakla Evropska unija, a posebno onih u vezi sa vladavinom prava.

Ivica Puljić je u New Yorku.

Izvor: Al Jazeera