Dužina videa 02 minutes 57 seconds

Borba za status vjeronauke u školama Srbije

U nizu prijedloga, spominje se zakonsko regulisanje radno-pravnog položaja vjeroučitelja, kao i da se omogući njihovo zaposlenje na neodređeno.

Predstavnici crkava i vjerskih zajednica predlažu da se po ugledu na Uredbu iz 2001., nastava vjeronauke organizuje na nivou odjeljenja, a ne na nivou grupa, bez obzira na broj prijavljenih učenika za nastavu te da joj se vrati status obaveznog izbornog predmeta, koji je prije tri godine promijenjen u status programa. U nizu prijedloga, spominje se zakonsko regulisanje radno-pravnog položaja vjeroučitelja, kao i da se omogući njihovo zaposlenje na neodređeno. Ovaj prijedlog postao je predmet rasprava posljednjih dana. Objašnjava Dejana Vukadinović.

Izvor: Al Jazeera