Dužina videa 04 minutes 21 seconds

Poruka sa protesta u Beogradu: Srbija nije na prodaju

Brojne nevladine organizacije i ekološki aktivisti protestuju zbog izmjena Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu.

Brojne nevladine organizacije i ekološki aktivisti protestuju zbog izmjena Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu. Smatraju da vlast, bez informiranja građana i adekvatne javne rasprave, izmjenama ovih zakona čini ustupke privatnim investitorima i zahtijevaju da se oni povuku iz procedure. Nadležni, s druge strane, odgovaraju da je riječ o nužnom usklađivanju tih zakona s Ustavom, koji se također mijenja, a sve u okviru eurointegracija Srbije.

U Beogradu je Jelena Glušac.

 

Izvor: Al Jazeera