Dužina videa 04 minutes 37 seconds

Dejtonski sporazum: Vječni spor oko teksta Aneksa 10

Tekst Aneksa 10 Općeg mirovnog sporazuma je i 26 godina nakon potpisivanja izvor različitih tumačenja i političkog sporenja u Bosni i Hercegovini.

Sporazum iz Daytona čini 11 aneksa, a svaki uređuje određenu oblast.

Tekst Aneksa 10 je i 26 godina nakon potpisivanja izvor različitih tumačenja i političkog sporenja u Bosni i Hercegovini.

Činjenica je da bi bez međunarodnih konferencija održanih nakon Daytona i odluka dogovorenih na njima bio neprovodiv.

U tom smislu, može se reći da dogovori velikih sila započeti u Daytonu nisu ni završili.

Izvor: Al Jazeera