Dužina videa 02 minutes 53 seconds

Makedonske sudijske nade pod mentorstvom UEFA-e

Makedonski nogomet je na putu da dobije novi naraštaj kvalitetetnih mladih sudija, uz svesrdnu podršku UEFA-e, koja i u našoj regiji realizira razvojne programe i projekte.

Makedonski nogomet je na putu da dobije novi naraštaj kvalitetetnih mladih sudija, uz svesrdnu podršku UEFA-e, koja i u našoj regiji realizira razvojne programe i projekte.

Više u priči Milke Smilevske.

Izvor: Al Jazeera