Koliko se promijenio Vukovar: Grad iz perspektive dvije generacije

Vukovarci nam pričaju da su nekada ljudi iz cijele zemlje dolazili u Vukovar da žive i rade. Danas je to grad iz kojeg se odlazi.

Vukovarci nam pričaju da su nekada ljudi iz cijele zemlje dolazili u Vukovar da žive i rade. Danas je to grad iz kojeg se odlazi. Ranije, sredina u kojoj je živjelo 25 nacionalnih manjina, nakon rata postala je etnički podijeljena. Koliko je rat promijenio Vukovar, zabilježila je Nikolina Zavišić.

Izvor: Al Jazeera