Jordanski slikar pomaže slijepoj djeci da slikaju metodom mirisa boja

Metodom mirisa boja, umjetnik iz Jordana uči slijepu i slabovidu djecu da slikaju. Sada je posjetio i djecu u Srbiji.

Metodom mirisa boja, umjetnik iz Jordana uči slijepu i slabovidu djecu da slikaju. Osim toga, ima radionice za djecu sa autizmom i poremećajem u razvoju, kao i za najmlađe u izbjegličkim kampovima u Jordanu. Sada je posjetio i djecu u Srbiji. Zabilježila Bojana Stojanović.

Izvor: Al Jazeera