Dužina videa 03 minutes 12 seconds

Sve manja vrijednost plaća u Hrvatskoj

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić nekoliko sati je odgovarao na teška pitanja poslanika u Saboru o rastu cijena, inflaciji, prećutnim minusima u bankama i skorom uvođenja eura.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić nekoliko sati je odgovarao na teška pitanja poslanika u Saboru o rastu cijena, inflaciji, prećutnim minusima u bankama i skorom uvođenja eura. Bez obzira na inflaciju, Vujčić je uvjeren da standard građana Hrvatske raste i da će se u tom smjeru i nastaviti.

Izvor: Al Jazeera