Dužina videa 02 minutes 45 seconds

Multipla skleroza u Srbiji: Liječenje nije dostupno svima

Između 9 i 12 hiljada ljudi u Srbiji, živi s multiplom sklerozom, neurološkom bolešću nepredvidivog toka.

Između 9 i 12 hiljada ljudi u Srbiji, živi s multiplom sklerozom, neurološkom bolešću nepredvidivog toka.

Proteklih godina, broj pacijenata na terapiji se povećava, a od maja su na raspolaganju i novi lijekovi.

Ipak, terapija i dalje nije dostupna svima.

Izvor: Al Jazeera