Dužina videa 03 minutes 16 seconds

Hrvatska: Komunalne firme za političko uhljebljivanje

Lokalni čelnici komunalne firme koriste za ostvarivanje svojih političkih ciljeva.

Korupciju na lokalnom nivou u Hrvatskoj – u komunalnim firmama- teško je dokazati.

Propisi kojima se reguliše zapošljavanje u njima gotovo ne postoje.

Lokalni čelnici tako, komunalne firme koriste za ostvarivanje svojih političkih ciljeva.

Nova strategija borbe protiv korupcije, koju je Vlada poslala u saborsku proceduru, najavila je postaviti viši zid između politike i javnih firmi.

Izvor: Al Jazeera