Siromaštvo najveći problem Srba i Bošnjaka u Zvorniku

U Zvorniku, gdje se nakon povratka Bošnjaka dugo i sporo gradi zajednički život, u smanjivanju nacionalnih tenzija pomažu i humanitarni radnici. 

Politička blokada kroz koju Bosna i Hercegovina prolazi i sve oštrija retorika na državnom nivou, odražavaju se i na život u povratničkim sredinama. U Zvorniku, gdje se nakon povratka Bošnjaka dugo i sporo gradi zajednički život, u smanjivanju nacionalnih tenzija pomažu i humanitarni radnici.

Izvor: Al Jazeera