Dužina videa 03 minutes 29 seconds

S. Makedonija: Pandemija pogoršala ekonomsku situaciju žena u ruralnim sredinama

84 posto žena iz ruralnih sredina u Sjevernoj Makedoniji kaže da je pandemija korona virusa pogoršala njihovu ekonomsku situaciju. Dio njih bio je prinuđen raditi sezonske poslove. 
Izvor: Al Jazeera