Dužina videa 02 minutes 25 seconds

Sirijski majstori u izbjeglištvu čuvaju tradicionalni zanat

Sirijski majstori u Jordanu rade na očuvanju tradicionalnog drvodeljstva, po kojem su poznati na cijelom Bliskom Istoku.

Rat u Siriji stvorio je dijasporu koja je talente i snove odnijela u druge zemlje. Sirijski majstori u Jordanu rade na očuvanju tradicionalnog drvodeljstva, po kojem su poznati na cijelom Bliskom Istoku. Kako sve to izgleda, bilježi naša reporterka Natasha Ghoneim.

Izvor: Al Jazeera