Dužina videa 03 minutes 28 seconds

Opozicija RS najavila da neće podržati zakon o lijekovima

Opozicija smatra ga štetnim za RS, te antievropskim. Kažu da nisu imali dovoljno vremena za pripreme, a da je Informacija o kisiku, koju je pripremilo Ministarstvo zdravstva, netačna i sramna.

Zastupnici u Narodnoj skupštini bh. entiteta Republika Srpska na posebnoj sjednici razmatraju Informaciju o opskrbi zdravstvenih ustanova kisikom, te Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku.

Taj zakon podrazumijeva formiranje entitetske agencije za lijekove s istim dužnostima kao što ima državna agencija za lijekove.

Opozicija poručuje da neće podržati takav zakon. Smatra ga štetnim za RS, te antievropskim. Kažu da nisu imali dovoljno vremena za pripreme, a da je Informacija o kisiku, koju je pripremilo Ministarstvo zdravstva, netačna i sramna.

Sve prati Ljiljana Smiljanić.

Izvor: Al Jazeera