Mujanović: U regiji je očigledna povezanost nosilaca vlasti s kriminalom

Gost vijesti je Eldan Mujanović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Globalna inicijativa, organizacija sa sjedištem u Švicarskoj, predstavila je Globalni indeks organiziranog kriminala za 2020. godinu. Cilj Globalne inicijative bio je da se ocijeni nivo kriminala i otpornost u 193 države članice UN-a. Generalna ocjena je da gotovo 80 posto stanovništva u svijetu živi u zemljama sa visokim stepenom kriminala. Kao najrasprostranjeniji oblik kriminala navodi se trgovina ljudima. Indeks naglašava da je umiješanost države u kriminal duboko usađena pojava u cijelom svijetu. Prva tri mjesta na svjetskoj listi po zastupljenosti organiziranog kriminala zauzimaju Demokratska Republika Kongo, Kolumbija i Mijanmar.

Prema podacima Globalnog indeksa organiziranog kriminala za 2020. godinu, od 193 zemlje Srbija je na 33. mjestu u svijetu, a na drugom u Evropi. Od kriminalnih aktivnosti najzastupljenije su trgovina oružjem i heroinom.  Crna Gora je 45. u svijetu, a 4. u Evropi – sa najviše trgovine oružjem i kokainom. BiH je  49. u svijetu, a peta u Evropi. Posebno su zastupljeni krijumčarenje ljudi te heroina i kanabisa. Sjeverna Makedonija je 74. u svijetu i 11. u Evropi – sa najvećim procentom trgovine heroinom i ljudima. Hrvatska je 85. u svijetu i 13. u Evropi. Osim krijumčarenja ljudi, zastupljena je i trgovina kokainom, kanabisom i sintetičkim drogama. Slovenija je 132. u svijetu i 29. u Evropi. Najzastupljenije je krijumčarenje ljudi i prodaja sintetičkih droga.

Gost vijesti je Eldan Mujanović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Izvor: Al Jazeera