Dužina videa 02 minutes 35 seconds

Građani BiH bez jedinstvene COVID potvrde

U Bosni i Hercegovini je ponovno aktuelno pitanje digitalnih COVID potvrda usklađenih sa onim evropskim, nakon što Češka nije priznala kao validne šarolike potvrde koje dolaze iz ove zemlje.

U Bosni i Hercegovini je ponovno aktuelno pitanje digitalnih COVID potvrda usklađenih sa onim evropskim, nakon što Češka nije priznala kao validne šarolike potvrde koje dolaze iz ove zemlje. Izdaju ih kantoni, entiteti, Brčko distrikt, a dogovora o jedinstvenim, na nivou države, još nema. S jedne strane, entitet Republika Srpska smatra to prenosom nadležnosti, a s druge, ni u Federaciji BiH ne postoji jedinstvena baza podataka o broju osoba koje su vakcinisane i preležale COVID-19.

Izvor: Al Jazeera