Dužina videa 02 minutes 02 seconds

‘Ni korak nazad’: Novi protest advokata u Beogradu

Advokati od Vrhovnog kasacionog suda traže da povuče stav prema kojem banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, a da pri tom nisu u obavezi da te troškove dokažu niti navedu njihovu visinu.

Pod sloganom “Ni korak nazad” advokati u Beogradu protestuju četvrti put u posljednjih mjesec dana.

Od Vrhovnog kasacionog suda traže da povuče stav prema kojem banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, a da pri tom nisu u obavezi da te troškove dokažu niti navedu njihovu visinu.

Ovakav stav u suprotnosti je sa odlukom suda od prije tri godine da takvi troškovi moraju da budu jasno naznačeni. Advokatske komore od Vrhovnog kasacionog suda zahtijevaju objašnjenje promjene stava i njegovo povlačenje.

Izvor: Al Jazeera