Kritičko mišljenje kao alternativa za vjeronauku u hrvatskim školama

Do sada, djeca koja ne idu na vjeronauku, nisu imala izbor nego da čekaju na školskim hodnicima.

Zbog vatikanskih ugovora vjeronauka u Hrvatskoj ima status obaveznog izbornog predmeta.

Ostali izborni predmeti, poput informatike, nisu obavezni.

Djeca koja ne idu na vjeronauku, nemaju izbor nego da čekaju na školskim hodnicima.

Ministarstvo obrazovanja najavilo je promjene: juče je završen konkurs za članove radne grupe koja bi u roku dvije do tri godine trebalo da osmisli novi predmet i konačno stane nakraj kritikama roditelja koji ne žele da im djeca idu na vjeronauku ili sjede na hodnicima.

Objašnjava Marina Barukčić.

Izvor: Al Jazeera