Dvije aviokompanije: Ugroženo komercijalno zrakoplovstvo u Crnoj Gori

Stara kompanija ima i avion i servisni hangar koje nova ne želi da koristi već plaća te usluge strancima.

Jedan od prvih poteza nove vlasti u Crnoj Gori bio je prizemljenje Motenegro Airlinesa i uspostavljanje nove kompanije.

Stanje u komercijalnom avioprevozu još se nije stabilizovalo, a trpe i tehnički resursi.

Stara kompanija, na primjer, ima i avion i servisni hangar koje nova ne želi da koristi već plaća te usluge strancima.

Stanje teško može da se objasni ekonomskim razlozima, već više onim političkim.

Prilog Ivana Pavkovića.

Izvor: Al Jazeera