Podrška kosovske javnosti za akciju protiv krijumčarenja

Kosovske vlasti današnju akciju policije i carine vide iz prizme vladavine prava, odnosno borbe protiv krijumčarenja i, kao takva, ona je naišla na podršku javnosti.
Izvor: Al Jazeera