Finansiranje lokalnih samouprava hronični problem u S. Makedoniji

Općine u Sjevernoj Makedoniji duguju više od 60 miliona eura.

Općine u Sjevernoj Makedoniji duguju više od 60 miliona eura. Hronični je to problem općina koji vlasti planiraju riješiti novim zakonom o financiranju lokalnih samouprava, ali tek nakon lokalnih izbora. Više u priči Maje Blaževske Evrosimoske.

Izvor: Al Jazeera