Novi protokol liječenja COVID-19 u Srbiji: Pojedini lijekovi i u ambulantama

S vakcinama, usavršavaju se i protokoli liječenja. Nova, jedanaesta verzija, dostupna je pacijentima u Srbiji.
Izvor : Al Jazeera