Melida Hasanagić, najbolja doktorica porodične medicine u Mostaru

Misli da više nije toliko nužna borba za ravnopravnost spolova, već da bi uloga žene općenito trebala biti vidljivija, s obzirom na posebne odgovornosti.
Izvor : Al Jazeera