Srbija pred sporom sa EU: Kršenja ugovora sa Energetskom zajednicom

Srbija kasni s reformom javnih poduzeća, osobito Elektroprivrede i Srbijagasa.

Srbija kasni s reformom javnih poduzeća, osobito Elektroprivrede i Srbijagasa.
Izvor : Al Jazeera