Poirel: Provođenje presuda Evropskog suda treba završiti do oktobra 2021.

Ima li najava da bi moglo doći do napretka u provedbi presuda Sejdić-Finci, Pilav, Zornić i Šlaku?
Izvor : Al Jazeera