Loša informiranost građana i institucija o zaštiti ličnih podataka

Najviše tragova i osjetljvih podataka, svakodnevno se ostavlja na internetu.
Izvor : Al Jazeera