Sumnjiva privatizacija uništava turizam Herceg-Novog

Nakon privatizacije Brković je najavljivao ulaganja veća od 350 miliona eura, ali hoteli propadaju ili su srušeni.
Izvor : Al Jazeera