Hoće li BiH dobiti zakon o sukobu interesa?

Na svom evropskom putu Bosna i Hercegovina mora usvojiti zakon o sukobu interesa.
Izvor: Al Jazeera