SAD sporazumom zabranio Srbiji i Kosovu upotrebu 5G mreža

U sporazumu koji je potpisan u Washingtonu između Srbije i Kosova, dvije strane su se obavezale na provedbu niza mjera koje nisu u direktnoj vezi sa statusom teritorija Kosova. Jedna od njih odnosi se na telekomunikacije i zabranu upotrebe 5G mreže. Ekonomisti ocjenjuju da sporazum jeste ogroman napredak za Srbiju i Kosovo, ali da je […]