Snimak iz crkvenih prostorija baca sumnju na buduća kadroviranja

Dok se opozicija u Crnoj Gori još usaglašava oko toga je li bolja Vlada stručnjaka ili ne, postavlja se i pitanje budućih kadrovskih rješenja u državnim ustanovama i preduzećima. Iako se i tu s jedne strane priziva stručnost, jedan snimak iz crkvenih prostorija baca sumnju na buduća kadroviranja.