Različiti pristupi Brazila i Argentine u borbi protiv pandemije

Dvije najveće zemlje Južne Amerike, Brazil i Argentina, međusobno se optužuju za lošu reakciju na pandemiju. No, njihovo rivalstvo nije novo – traje stoljećima.

Dvije najveće zemlje Južne Amerike, Brazil i Argentina, međusobno se optužuju za lošu reakciju na pandemiju. No, njihovo rivalstvo nije novo – traje stoljećima.