Najavljena izmjena zakona u BiH zbog električnih romobila

Na cestama je sve više električnih romobila. Kako je riječ o novom prevoznom sredstvu, zakoni ga ne prepoznaju, no s brojnošću raste i potreba da se regulira njegovo korištenje. Nepostojanje pravila stvara problem i vozačima i pješacima.

Na cestama je sve više električnih romobila. Kako je riječ o novom prevoznom sredstvu, zakoni ga ne prepoznaju, no s brojnošću raste i potreba da se regulira njegovo korištenje. Nepostojanje pravila stvara problem i vozačima i pješacima.